Konzorcium Odborných Škôl 2021

Projekt je financovaný programom Erasmus+ KA1 pod č. 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368

Aktivity

V tomto projekte sme realizovali celkom 13 hlavných aktivít. Z toho 6 krátkodobých mobilít žiakov, počas ktorých 69 žiakov vycestovalo do Španielska, Nemecka, Českej republiky a na Maltu. Žiaci si zlepšili zručnosti a kompetencie v odboroch: Obchod a podnikanie, administratíva a manažment, agropodnikanie.

K rozvoju pedagogických tímov zo škôl Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves, Spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa, Obchodná akadémia Trebišov a Hotelová akadémia Kežmarok prispelo 5 mobilít pedagógov  sledovania kolegov pri práci (job-shadowing), jednej súťaži a 2 účasti na kurzoch odborného, jazykového a osobnostného rozvoja v Českej republike, Holandsku, Belgicku, na Malte, v Nemecku a Španielsku. Témami boli Manažérske zručnosti vedenia škôl v rámci internacionalizácie škôl,  jazykové kurzu anglického jazyka, Moderné francúzske dezerty. Taktiež sa dvaja pedagógovia zúčastnili prípravnej návštevy vo Valticiach, Českej republike.

Spätná väzba účastníkov

Spätnú väzbu sme zbierali prostredníctvom Záznamov dňa a správy od sprevádzajúcich osôb už počas mobility a po návrate prostredníctvom dotazníkov a tiež záverečných správ účastníkov. Celkovo bola spätná väzba veľmi pozitívna, čo považujeme za úspech.

Partneri

Projektu sa zúčastnili 4 školy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja a 33 zahraničných partnerov. Ďakujeme zahraničným partnerom za organizáciu a hosťovanie našich žiakov a pedagógov.

Bližší prehľad o aktivitách nájdete v článkoch súvisiacich s projektom:

A opäť vo Valencii!

12 júna, 2024|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128848 Termín: 27.05.-07.06.2024 Počet účastníkov: 10+1 Odbor: ekonomické lýceum a obchodná akadémia Miesto: Valencia, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Študentská stáž vo Valencii

30 novembra, 2023|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128848 Termín: 30.10.-10.11.2023 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: hotelová akadémia a gastronomický manažment Miesto: Valencia, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Opäť naša milovaná Valencia!

1 novembra, 2023|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128848 Termín: 02.10.-13.10.2023 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: obchodná akadémia a agropodnikanie Miesto: Valencia, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Obchodná na praxi v Alicante

30 septembra, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 04.09.-17.09.2022 Počet účastníkov: 14+2 Odbor: obchodná akadémia Miesto: Alicante, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Erasmus+ vo Valticiach

7 júla, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 19.06.-02.07.2022 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: agropodnikanie Miesto: Valtice, Česká republika Partneri: Střední vinářská škola Valtice [...]

Na skok na Maltu!

25 júna, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 05.06.-18.06.2022 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: obchodná akadémia Miesto: Malta Partneri: AClass Academy of English [...]

SOŠE SNV na Malte!

1 júna, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 16.05.-27.05.2022 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: obchodná akadémia, ekonomické lýceum Miesto: Malta Partneri: AClass Academy of English [...]