Konzorcium Odborných Škôl 2022

Projekt je financovaný programom Erasmus+ KA1 pod č. 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

Aktivity

V tomto projekte sme realizovali celkom 20 hlavných aktivít. Z toho 12 krátkodobých mobilít žiakov, počas ktorých 113 žiakov vycestovalo do Španielska, Nemecka, Českej republiky a na Maltu. Žiaci si zlepšili zručnosti a kompetencie v odboroch: Obchod a podnikanie, administratíva a manažment, podnikové a informačné systémy, hotelový manažment a hotelová akadémia.

K rozvoju pedagogických tímov zo škôl Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves, Spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa, Obchodná akadémia Trebišov a Hotelová akadémia Kežmarok prispeli 4 mobility pedagógov sledovania kolegov pri práci (job-shadowing) a 27 účastí na kurzoch odborného, jazykového a osobnostného rozvoja v Českej republike, na Malte, v Nemecku a Španielsku. Témami boli Manažérske zručnosti vedenia škôl v rámci internacionalizácie škôl, Software SAP,  Čokoláda a čokoládové bonbóny, Koláče a tartaletky.

Spätná väzba účastníkov

Spätnú väzbu sme zbierali prostredníctvom Záznamov dňa a správy od sprevádzajúcich osôb už počas mobility a po návrate prostredníctvom dotazníkov a tiež záverečných správ účastníkov. Celkovo bola spätná väzba veľmi pozitívna, čo považujeme za úspech.

Mobility žiakov – 91,5% žiakov bolo „veľmi spokojných“ s všeobecne s ich Erasmus+ skúsenosťou a 8,5% bolo „spokojných. Nikto nebol s ich skúsenosťou „nespokojný“ alebo „veľmi nespokojný“. Žiaci sa cítili dobre a dostatočne pripravení (91%), 99% označilo tréning dobre kvalitný a relevantný, 100% sa cítilo dobre integrovaných do hosťujúcej organizácie a 100% označilo, že bola mobilitná skúsenosť pre nich prínosom. 87% si myslí, že sa zlepšilo v jazykových schonpnostiach, 95% si zlepšilo ich praktické zručnosti, 75% má pocit že sú viac samostatnejší a sebavedomejší a 48% má viac jasnejšie ciele v ich osobnom a profesionálnom živote.

Job-shadowing – 100% pedagógov bolo „veľmi spokojných“.

Kurzy – 82% pedagógov označilo že boli „veľmi spokojní“ a 18% bolo „spokojných“.

Partneri

Projektu sa zúčastnili 4 školy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja a 33 zahraničných partnerov. Ďakujeme zahraničním partnerom za organizáciu a hosťovanie našich žiakov a pedagógov.

Bližší prehľad o aktivitách nájdete v článkoch súvisiacich s projektom:

Študentská stáž vo Valencii

30 novembra, 2023|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128848 Termín: 30.10.-10.11.2023 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: hotelová akadémia a gastronomický manažment Miesto: Valencia, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Opäť naša milovaná Valencia!

1 novembra, 2023|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128848 Termín: 02.10.-13.10.2023 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: obchodná akadémia a agropodnikanie Miesto: Valencia, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]