• Názov projektu: Spoločne do Európy

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

  • Počet účastníkov: 6

  • Miesto: Praha, Česká republika

  • Partneri: GOPAS Praha

Odborný kurz  SAP ERP

V rámci projektu Erasmus+ sa 19.12.-20.12.2022 pedagógovia odborných škôl, ktorí vyučujú odborné predmet,  zúčastnili na kurze SAP ERP pre začiatočníkov, ktorý bol realizovaný v spolupráci s firmou Gopas v Prahe.  Tento kurz pomohol účastníkom získať vedomosti a zručnosti pri používaní a práci s týmto softvérom. Pedagógovia získané poznatky zaviedli aj do vyučovania, napríklad na SOŠ ekonomickej v Spišskej  Novej Vsi pre žiakov 4. ročníka študujúcich odbor Obchodná akadémia v predmete Cvičenia z účtovníctva, kde ich aj vyučujú žiakov v programe SAP.

Tento kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s najnovšími verziami systémov SAP, ktoré využíva väčšina dnešných veľkých korporácií. Školy z ktorých sa učitelia zúčastnili na kurze ocenili, že získané vedomosti a zručnosti mohli  implementovať do odborného vyučovania na školách a aj takýmto spôsobom lepšie pripraviť žiakov pre trh práce.

Učiteľ sa musí neustále vzdelávať a pracovať na svojich schopnostiach a zručnostiach, aby mohol svojich žiakov posúvať a aj naďalej motivovať.