• Názov projektu: Spoločne do Európy

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

  • Počet účastníkov: 6

  • Miesto: Praha, Česká republika

  • Partneri: Lada Peránková – Vysoká škola hotelová a ekonomická

Cukrársky kurz Kláče a tartaletky

Exkluzívny kurz Čokoláda a čokoládové pralinky a bombóny

V rámci projektu Erasmus+ sa v priebehu roka 2022  zúčastnili pedagógovia odborných škôl na cukrárskych kurzoch, ktoré boli pod vedením pani Lady Petránkovej v priestoroch školy Vysoká škola hotelová a ekonomická v Prahe.

Pani  Lada Petránková sa 15 rokov venuje pečeniu a cukrárskemu umeniu a zároveň sa aj venuje vedeniu odborných cukrárskych kurzov a seminárov pre učiteľov aj študentov stredných a vysokých odborných škôl.

Cukrárske remeslo, umenie pečenia sa mení a postupne sa zavádzajú nové spôsoby a techniky spracovania surovín.  Účastníci kurzov sa pod dohľadom tejto skúsenej mentorky venovali nielen pečeniu klasických koláčov, ale aj príprave moderných tartaletiek, praliniek a spolu s nimi aj novým druhom náplní, krémov a dekorácií. Kurzy im pomohli získať a osvojiť si nové moderné a inovované postupy pri príprave, spracovaní a výrobe dezertov a cukroviniek. Získané vedomosti a zručnosti takto budú môcť  implementovať do odborného vyučovania na školách.

Aj učiteľ sa neustále vzdeláva a pracuje na svojich vedomostiach a zručnostiach, aby mohol svojich žiakov aj naďalej motivovať.