• Názov projektu: Spoločne do Európy

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

  • Termín: 02.10.-15.10.2022

  • Počet účastníkov: 14+2

  • Odbor: obchod a administratíva

  • Miesto: Malaga, Španielsko

  • Partneri: EKIP Malaga (Zuzana Vancová)

Na začiatok…

Študenti štvrtého ročníka našej školy sa zúčastnili odbornej praxe v Španielsku v krásnom prímorskom meste Malaga. Naši žiaci dostali príležitosť na rozvoj odborných i jazykových kompetencií na pôde realitných a  cestovných kancelárií, kde pracovali na tvorbe online ponúk jednotlivých hotelov alebo spracovávali údaje do informačného systému spomínaných kancelárií. Zároveň mali možnosť spoznávať kultúru, históriu a krásy malebného Španielska. Žiaci získali certifikát o absolvovaní stáže, ktorý im uľahčí vstup na trh práce.  

Účastníci:
IV.A – Emma Batoryová, Dominika Eliášová, Barbora Klempárová, Natália Slivenská, Tímea Šimkovičová

IV.L – Viktor Barbuščák, Daniel Depta, Bianka Dzurillová, Adam Matisko, Barbora Sedláková, Radka Skybová

IV.E- Soňa Kupčíková, Sedrik Uhrín, Ladislav Mizera