• Názov projektu: Spoločne do Európy 2022

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

  • Termín: 10.04.-21.04.2022

  • Počet účastníkov: 14+2

  • Odbor: administratíva a manažment

  • Miesto: Granada, Španielsko

  • Partneri: Universal mobility

Na začiatok…

Odborná prax do španielskej  Granady vycestovalo 14 žiakov  z Obchodnej akadémie v Trebišove, ktorú im zabezpečilo združenie REŠTART  v rámci projektu Erasmus+. Mobility sa zúčastnili aj dve sprevádzajúce osoby – učiteľky odborných ekonomických predmetov. Ubytovanie bolo zabezpečené blízko centra v hosteli – White Nest Hostel, v ktorom sa podávali raňajky, obed aj večera. Vzhľadom k tomu, že v hosteli bolo viac skupín rôznej národnosti, mali žiaci možnosť konverzovať s rovesníkmi a nadviazať nové kontakty aj mimo práce.

Cieľom mobility bolo, aby si žiaci utvrdili získané teoretické poznatky z odborných predmetov, oboznámili sa s fungovaním zahraničného administratívneho sektora, spoznali kultúru iného štátu a rozvíjali svoje jazykové schopnosti. Žiaci pracovali približne 6 hodín denne v rôznych firmách v kanceláriách a boli začlenení do administratívneho prostredia, kde plnili zadané úlohy, spracovávali dokumentáciu, pracovali s dátami a interným programom na pracoviskách. Žiaci okrem zdokonaľovania anglického jazyka mali možnosť naučiť sa alebo zdokonaliť sa aj v španielčine.

Voľný čas…

O program v mimopracovnom čase sa starala kancelária Universal mobility. Okrem krátkeho kurzu španielčiny na začiatku mobility pripravila pre žiakov zaujímavú aktivitu, spojenú so spoznávaním mesta Granada podľa mapy s vyznačenými najznámejšími miestami či pamiatkami v meste, ktoré mali žiaci v určenom časovom intervale nájsť a odfotiť sa pri nich. Veľmi zaujímavé boli aj dve prehliadky turisticky atraktívnych štvrtí mesta, ako je napríklad arabská štvrť Albayzín a štvrť Sacromonte s pôvodnými obyvateľmi, ktorí žijú v domoch vsadených priamo do kopcov. Okrem uvedených štvrtí žiakov zaujali aj ulice s art umením. Vo voľnom čase mohli žiaci aj učiteľky navštíviť ďalšie známe pamiatky, ako Katedrálu, Kráľovskú kaplnku, kláštory Abadia, Cartuja a San Jerónim alebo sa len tak túlať po uličkách a nasávať atmosféru mesta. Veľkou výhodou pritom boli aj dopravné karty s neobmedzeným limitom, ktoré sme dostali hneď po príchode do hostela.