• Názov projektu: Spoločne do Európy

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

  • Termín: 1.10-15.10.2022

  • Počet účastníkov: 10+2

  • Odbor: Obchod a podnikanie

  • Miesto: Zwickau, Nemecko

  • Partneri: FUU Sachsen

Na začiatok…

V dňoch 1.-15. októbra 2022  sa 10 študentov 3. ročníka zo SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi zúčastnilo vďaka programu Erasmus+ projektu Spoločne do Európy na mobilite  v nemeckom meste Zwickau. Odbornú prax vykonávali vo výcvikovom centre FUU Sachsen zameranú na program TOPSIM. Žiaci si mohli pomocou simulačnej hry vytvoriť vlastnú firmu, kde sa snažili pomocou svojich obchodných a ekonomických znalostí a schopností dosahovať čo najlepšie výsledky v podnikaní. Hra je veľmi zaujímavá a poučná. V rámci vzdelávacieho programu si žiaci pomocou zadaných tém zdokonalili tvorbu prezentácií ako aj vlastné prezentačné zručnosti.

Okrem získaných odborných a jazykových zručností si študenti odniesli aj mnoho zážitkov z fakultatívnych výletov, kde spoznávali historické a kultúrne pamiatky. Navštívili mestá Erfurt, Weimar, Lipsko a Berlín.