• Názov projektu: Spoločne do Európy

  • Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

  • Počet účastníkov zo SOŠ ekonomickej v Prahe, ČR : 1

  • Počet účastníkov zo SOŠ ekonomická v Španielsku, Granada: 2

  • Počet účastníkov zo Spojenej školy Stará Ľubovňa: 1

  • Odbor: Obchod a podnikanie

  • Partneri: Metropolitní univerzita Praha o.p.s. , FUU Sachsen Chemnitz, Nemecko, Arcan Studios  Granada, Španielsko

V projekte ERASMUS+  Konzorcium odborných škôl – Spoločne do Európy 2022 sa pedagógovia odborných škôl  zúčastnili na mobilite Job shadowing – Pozorovanie pri práci.

Job shadowing je výborný typ školenia na inej škole alebo pracovisku, kde sa účastník – odborný pedagóg,  učí od skúsenejších spolupracovníkov tým, že ich pozoruje pri vykonávaní ich pracovných úloh. Zameriava sa na praktické rozvíjanie nových zručností a zdokonaľovanie už tých existujúcich. Tieto vedomosti a zručnosti sú potrebné na vykonávanie úloh v rámci jeho práce a pozície a zvyšuje efektivitu vzdelávania na škole.

Zo SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej vsi sa zúčastnila Ing. Eva Želikovská na mobilite v Prahe, kde získala vedomosti potrebné pri zakladaní cvičnej firmy, tvorbe podnikateľského prostredia a vplyvu firmy na jednotlivca. Z tej istej školy sa na mobilite pedagógov zúčastnili aj Ing. Róbert Kovalič a Ing. Peter Pavlis v Granade vo firme Arcan Studios, kde sa zameriavali na vyučovacie postupy a metódy v  informačných a komunikačných technológiách, pri  programovaní a tvorbe hier. Zo Spojenej školy s org.zložkou Obchodná akadémia v Starej Ľubovni Mgr. Viera Mikulová navštívila školiace a tréningové stredisko Fuu Sachsen – Chemnitz v Nemecku, kde získavala a vymieňala si skúsenosti s riadením a správou školy, zdieľala vedomosti v systéme duálneho vzdelávania. Zároveň výmenou informácií o metodických a didaktických metódach práce v odbornom vzdelávaní mala možnosť porovnať vzdelávanie v inej krajine.