Konzorcium Odborných Škôl 2022

Projekt je financovaný programom Erasmus+ KA1 pod č. 2022-1-SK01-KA121-VET-000060837

Aktivity

V tomto projekte sme realizovali celkom 18 hlavných aktivít. Z toho 8 krátkodobých mobilít žiakov, počas ktorých 113 žiakov vycestovalo do Španielska, Nemecka, Českej republiky a na Maltu. Žiaci si zlepšili zručnosti a kompetencie v odboroch: Obchod a podnikanie, administratíva a manažment, hotelová akadémia a hotelový manažment.

K rozvoju pedagogických tímov zo škôl Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves, Spojená škola Jarmočná Stará Ľubovňa, Obchodná akadémia Trebišov a Hotelová akadémia Kežmarok prispelo 3 mobilít pedagógov  sledovania kolegov pri práci (job-shadowing), 2 účasti na kurzoch odborného, jazykového a osobnostného rozvoja v Českej republike na Malte, v Nemecku a Španielsku. Témami boli Manažérske zručnosti vedenia škôl v rámci internacionalizácie škôl,  jazykové kurzu anglického jazyka, SAP kurzu.  Taktiež sa dvaja pedagógovia zúčastnili prípravnej návštevy v Malage, Španielsku.

Spätná väzba účastníkov

Spätnú väzbu sme zbierali prostredníctvom Záznamov dňa a správy od sprevádzajúcich osôb už počas mobility a po návrate prostredníctvom dotazníkov a tiež záverečných správ účastníkov. Celkovo bola spätná väzba veľmi pozitívna, čo považujeme za úspech.

Partneri

Projektu sa zúčastnili 4 školy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja a 33 zahraničných partnerov. Ďakujeme zahraničným partnerom za organizáciu a hosťovanie našich žiakov a pedagógov.

Bližší prehľad o aktivitách nájdete v článkoch súvisiacich s projektom:

Študentská stáž vo Valencii

30 novembra, 2023|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128848 Termín: 30.10.-10.11.2023 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: hotelová akadémia a gastronomický manažment Miesto: Valencia, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Opäť naša milovaná Valencia!

1 novembra, 2023|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000128848 Termín: 02.10.-13.10.2023 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: obchodná akadémia a agropodnikanie Miesto: Valencia, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Obchodná na praxi v Alicante

30 septembra, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 04.09.-17.09.2022 Počet účastníkov: 14+2 Odbor: obchodná akadémia Miesto: Alicante, Španielsko Partneri: Universal Mobility SL [...]

Erasmus+ vo Valticiach

7 júla, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 19.06.-02.07.2022 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: agropodnikanie Miesto: Valtice, Česká republika Partneri: Střední vinářská škola Valtice [...]

Na skok na Maltu!

25 júna, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 05.06.-18.06.2022 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: obchodná akadémia Miesto: Malta Partneri: AClass Academy of English [...]

SOŠE SNV na Malte!

1 júna, 2022|0 Comments

Názov projektu: Spoločne do Európy Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA121-VET-000010368 Termín: 16.05.-27.05.2022 Počet účastníkov: 12+2 Odbor: obchodná akadémia, ekonomické lýceum Miesto: Malta Partneri: AClass Academy of English [...]