Projekt „Green Fork“

Projekt financovaný programom Erasmus+ pod č.

Myšlienka projektu

Projekt Green Fork je Malé partnerstvo medzi partnermi z 4 krajín EÚ: Slovensko, Taliansko, Bulharsko a Macedónsko. V projekte sme adresovali zlý stav odpadového hospodárstva v oblasti stravovania a nezdravé návyky stravovania mládeže. Hlavným cieľom projektu bolo povzbudiť mladých prostredníctvom učenia „green skills“ profesionálmi a dobrovoľníkmi.

Mladí ľudia mali príležitosť spolupracovať a variť s profesionálmi, aby si rozvinuli zelené zručnosti pri varení, minimalizovali odpad a zdravšie sa stravovali. Spolupracovali sme s malými reštauráciami, organizovali mládežnícke podujatia a realizovali aktivity na školách.

Účastníci sa zapojili do aktivít v 4 krajinách a partneri si zvýšili kapacity pracovaním so skupinami na nadnárodnej úrovni. Zároveň sme mladým ľuďom  propagovali možnosti programu Erasmus+ spolu s lokálnymi organizáciami a školami spolupracujúcimi s partnermi v projekte.

Partneri

 • Reštart o.z.
 • FONDATSIYA KURAZH
 • Associazione Most
 • YOUTH COUNCIL NEXT GENERATION SKOPJE

Financovanie

Program Erasmus+ KA2 Small scale partnerships

Aktivity v projekte:

Dámy a páni – toto je GREEN FORK!

28 novembra, 2022|0 Comments

Názov projektu: GREEN FORK Číslo projektu: 2022-2-SK02-KA210-YOU-000090768 Termín: 20.11.-25.11.2022 Počet účastníkov: 2+2 Odbor: kuchár Miesto: Castelletto sopra Ticino Partneri: FONDATSIYA KURAZH, Associazione Most, YOUTH COUNCIL NEXT GENERATION SKOPJE [...]

Ciele:

GREEN FORK je cezhraničný projekt pre mládež. Jeho hlavným cieľom je povzbudiť mladých ľudí k učeniu sa zelených zručností v príprave jedla (Green skills in cooking) prostredníctvom adekvátneho vzdelávania odborníkov a dobrovoľníkov (Green Fork training). Špecifické ciele sú:

 • Vzdelávať odborníkov a dobrovoľníkov v oblasti zelenej kuchyne
 • Podporovať a propagovať zelenú kuchyňu medzi mladými ľuďmi
 • Organizovať tábory zelenej kuchyne, aby sa podporilo učenie od partnerských krajín
 • Zvýšiť povedomie o dôležitosti zelených zručností
 • Vyvinúť sieť rôznych zainteresovaných strán v oblasti zelených zručností

Implementácia:

Jadrom aktivít sú 3 cezhraničné vzdelávacie, vyučovacie a tréningové aktivity (LTTA), vrátane online a tradičného vzdelávania. Vzdelávacie aktivity budú doplnené diseminačnými aktivitami online, tlačovými konferenciami a okrúhlymi stolmi pre zainteresované strany a médiá. Budú organizované 3 riadiace stretnutia, aby sa zabezpečila dobrá koordinácia a riadenie projektu. Na konci projektu bude organizovaná záverečná konferencia/demonštrácia Green Fork, aby sa výsledky projektu zdieľali na veľkú škálu.

Výsledky projektu

 • 60 odborníkov a dobrovoľníkov vzdelaných v LTTA na cezhraničných školeniach priamo;
 • 44 odborníkov a dobrovoľníkov vzdelaných na cezhraničných školeniach online;
 • 4 partneri s rozšírenou kapacitou v oblasti zelených zručností a prácou na cezhraničných projektoch;
 • široké kampane na zvyšovanie povedomia o problémoch udržateľnosti potravín v partnerských krajinách, ktoré dosiahli viac ako 10 000 európskych občanov.

Výstupy projektu:

Digitálna knižnica

V digitálnej knižnici nájdete predstavenie, prezentáciu a tipy pre mladých – všetko na tému Zelené zručnosti vo varení / Green Skills in Cooking (anglicky), ako aj návrh metodiky pre organizáciu tréningu v Green skills, interview videá so žiakmi z účastníckych krajín, videá a fotky z aktivít v jednotlivých krajinách. Veríme, že ak sa o túto tému zaujímate, budú tieto materiály pre Vás prínosom, určite nám o tom napíšte na info@zdruzenierestart.sk.